Over Poezie en dichtbundels

Ik ben een poëet. Ik schrijf dus zelf gedichten. Maar ik voel niets voor dichbundels. Die dingen zijn te consumerend of te slap om een heleboel ervan bij elkaar te hebben. De poezie moet werk geven, de lezer tot ‘iets’ aanzetten; kortom geconsumeerd en verteerd worden en het moet duidelijk zichtbaar zijn in welke delen van de stofwisseling welke delen van het gedicht zijn opgenomen en wat die delen in die delenn verrichten. Ik geloof meer in voordracht, maar dan nog, kan ik niet ontkennen dat gedichten ergens vastgelegd moeten worden. Vooralsnog accepteert mijn geest niet zo gauw dichtbundels. Dat is het gewoon.

Posted from WordPress for BlackBerry.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s