Liefde als identiteit

God is liefde betekent uitermate dat God onze redder is. Liefde is offervaardig, liefde bestaat uit wilsbesluiten en uit zich in daden. De daad van de schepping (laat ons mensen maken), de daad van de verlossing (het kruis, offer van Jezus). Hij is onze losser, wij hebben bevrijding, genezing en al het andere dat wij nodig hebben. Hij is liefde en geeft wat Hij heeft, doet wat Hij kan voor ons welzijn. Wat Hij heeft is liefde, alle rijkdom. Wat Hij kan is alles, al wat wij als onmogelijk zien en zelf niet kunnen.

Posted from WordPress for BlackBerry.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s